دریافت فریم ور های محصولات یستار

Model : S20/S50/S100/S300/S412

Ver : 30.13.0.34

Date : 2020-05-14

Model : V3: TG200, TG400, TG800, TG1600

Ver : 91.3.0.21

Date : 2020-05-12

Model : V3: TA1600/TA2400/TA3200

Ver : 47.0.0.54

Date : 2020-2-20

Model : V3: TA1610

Ver : 48.0.0.14

Date : 2019-06-13

Model : TA100/TA200

Ver : 44.19.0.30

Date : 2016-05-05

Model : TE200

Ver : 17.18.0.7

Date : 2018-01-02

Model : K2

Ver : 80.13.0.34

Date : 2020-05-14

Model : V2: TG100

Ver : 51.18.0.50

Date : 2019-04-08

Model : TA400/TA800

Ver : 41.19.0.32

Date : 2017-05-05

Model : TA410/TA810

Ver : 41.19.0.25

Date : 2018-03-23

Model : TE100

Ver : 16.18.0.7

Date : 2018-01-02

Model : TB200/400 V2

Ver : 18.18.0.3

Date : 2015-05-04

GPL License Text

Date : 2017-08-01

© استفاده از مطالب این سایت فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه بازرگانی کنکاش می‌باشد.1399